Kurumsal

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Eskim Kimya olarak enerji kaynaklarının etkin kullanılması, atıkların kaynakta yok edilmesi ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve bertaraf da en uygun yöntemlerin kullanılması amaçlan­mıştır.

Bu doğrultuda;

- Çevre yasa ve yönetmeliklerine uymayı,

- Sürekli eğitimle çevre bilinci edindirmeyi,

- Çevre ve insan sağlığını korumayı,

Bu çerçeve de yürütülen tüm çalışmalarda sürekli iyileştirme yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.