Kurumsal

İK Felsefemiz

İK Felsefemiz

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Temel politikamız; dürüstlük ve açıklık olup, devletin, müşterilerin ve diğer ticari kuruluşların uzun süreli güven ve memnuniyetini sağlamaya yöneliktir.

Eğitim ve Geliştirme

Eskim ailesine katılan her çalışanlarımız ilk olarak yönetsel ve teknik oryantasyon eğitimine dahil olmakta, şirketimize ve görevine uyumu sağlanmaktadır.

Görev aldıkları pozisyonun gereklerine uygun mesleki bilgi, yetkinlik ve yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirlenerek, plan dahilinde desteklenmektedir.

Şirket içinde ve dışında sürekli sağladığımız kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitim, kurs, kongre, seminer, fuar ziyaretleri vb. olanaklar ile çalışanlarımızın kariyer gelişimleri desteklenir.